Welkom bij Praktijk Contact! Op zoek naar een logopedist, kinesist, psycholoog, orthopedagoog of huiswerkbegeleider in Diest voor jou of je kind? Ons team staat voor jullie klaar.

Wij specialiseren ons onder andere in:

  • Logopedie voor kinderen en volwassenen: stemproblemen, manuele facilitatie van de larynx, oro-myofunctionele stoornissen (OMFT), neurologische taal- en spraakstoornissen, degenereatieve aandoeningen, taal- en leerstoornissen.
  • Kinesitherapie voor baby’s: motorische ontwikkeling, plagiocephalie, voorkeurshouding, hypotonie, ademhaling, positioneren.
  • Kinesitherapie voor mama’s (to be): pre- en postnatale begeleiding, bekkenklachten
  • Kinesitherapie voor kinderen: ontwikkelingsstimulatie (grof- en fijnmotorisch), schrijfmotoriek, typelessen, lateralisatie-ontwikkeling, musculoskeletale klachten, neuromusculaire problematiek.
  • Psychologische begeleiding voor kinderen en volwassenen: individuele therapie, sociaal-emotionele ondersteuning, suïcidepreventie.
  • Psychodiagnostiek: intelligentie-onderzoek (IQ-onderzoek), aandacht-/concentratie-onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek.
  • Orthopedagogische ondersteuning: sociaal-emotionele begeleiding zoals assertiviteitstraining, verminderen faalangst, vergroten zelfvertrouwen. Ondersteuning van ouders, bvb. aanpak van moeilijk gedrag.
  • Huiswerkbegeleiding voor kinderen van de lagere school.
  • Leren leren, plannen & organiseren en huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren.
  • Bijlessen en thesisbegeleiding voor studenten van de hogeschool of universiteit.
Sandra Delbeek Logopedist
Sandra Delbeek

Praktijkcoördinator & logopediste

Idris Swinnen kinesist
Idris Swinnen

Kinesiste

Els Cox logopedist
Els Cox

Logopediste

Hanne Es kinesist
Hanne Es

Kinesiste

Silke Aerts psycholoog
Silke Aerts

Psychologe

Tine Vangeneugden

Orthopedagoge

Lotte Vranken

Psychologe

Lucie Peetermans logopediste
Lucie Peetermans

Logopediste

×