Logopedie

Ben je door de school of het CLB doorgestuurd naar een logopedist? Merk je dat de lat op school erg hoog ligt, ben je bezorgd over de inspanningen die je kind moet doen of de frustraties die ontstaan? Je bent niet alleen. Steeds meer ouders doen beroep op een logopedist. Minder goede schoolresultaten kunnen een aanleiding zijn om contact op te nemen, maar logopedie kan ook om andere redenen aangewezen zijn.

In onze praktijk kunnen kinderen bij ons terecht voor begeleiding bij:

 • Lezen, spelling en rekenen
 • Taal en articulatie 
 • OMFT (oro-myofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten)
 • Stem of keelklachten

We hebben ervaring met kinderen met concentratie-/ gedragsmoeilijkheden,  autisme, een meertalige achtergrond, faalangst, hoogbegaafdheid. We bieden momenteel geen stottertherapie aan en begeleiding van eet- en drinkmoeilijkheden bij jonge kinderen.

Ben jij (of is je partner) doorgestuurd door een specialist om logopedie te volgen? Dat kan. Een logopedist werkt niet alleen met kinderen, maar kan ook volwassenen begeleiden.

In onze praktijk kunnen volwassenen bij ons terecht voor begeleiding bij:

 • Stem en keelklachten (ook manuele facilitatie van de larynx)
 • OMFT (oromyofunctionele therapie in het kader van een orthodontische behandeling)
 • Slikproblemen (dysfagie)
 • Neurogene taal- en spraakstoornissen
 • Begeleiding na hoofd-halschirurgie
 • Uitspraak optimaliseren (bijvoorbeeld bij anderstaligen of beroepssprekers)

Huisbezoeken zijn mogelijk in overleg. We bieden momenteel geen stottertherapie aan.

Meestal biedt je mutualiteit een financiële tussenkomst voor logopedie. Informeer bij je arts, logopedist of mutualiteit of je recht hebt op terugbetaling.

Voor je eerste afspraak breng je volgende zaken mee:

 • Voorschrift van de dokter (‘Logopedisch bilan voor…’). 
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Eventueel verslagen van voorgaand onderzoek, informatie van school of ziekenhuis,…

Na een intakegesprek en logopedisch onderzoek, bespreken we de resultaten. We stellen samen een behandelplan op zodat we doelgericht kunnen werken aan de moeilijkheden. Met het logopedisch verslag haal je een tweede voorschrift bij een specialist. Nadien sturen we de nodige documenten naar de mutualiteit en kan de begeleiding starten. 

De begeleiding is vaak 30 minuten, minstens twee keer per week. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Geconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 januari 2021.

Eerste onderzoek per half uur
Honorarium*: €33,16
Remgeld**: €7,50 (Verhoogde tegemoetkoming: €3,-)

Evolutieonderzoek per uur
Honorarium: €47,27
Remgeld: €11,- (Verhoogde tegemoetkoming: €4,50)

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

Je hebt alleen recht op terugbetaling van het onderzoek, als je in aanmerking komt voor de verplichte verzekering én logopedische begeleiding onmiddellijk opstart. Een onderzoek zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

We raadpleegden de website van het RIZIV, waarop je altijd de meest recente honoraria kunt vinden. De honoraria vanaf 01/01/2021 vind je hier: tarieven logopedie (RIZIV).

Geconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 januari 2021.

30 min logopedie in de praktijk/thuis
Honorarium*: €28,33
Remgeld**: €5,50 (Verhoogde tegemoetkoming: €2,-)

30 min logopedie op school
Honorarium: €27, 36
Remgeld: €6,- (Verhoogde tegemoetkoming: €2,-)

60 min logopedie in de praktijk/thuis
Honorarium: €56,89
Remgeld: €11,- (Verhoogde tegemoetkoming: €4,50)

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

Indien je terugbetaling kunt krijgen via de verplichte verzekering, worden bovenstaande tarieven gehanteerd. De terugbetaling via de aanvullende verzekering verschilt per mutualiteit (bedrag en aantal sessies). Informeer hiervoor bij je mutualiteit of logopedist. Begeleiding zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

Voor logopedie buiten de praktijk factureren wij €0,30 per kilometer (minimumbedrag €2,-). Dit wordt niet terugbetaald.

We raadpleegden de website van het RIZIV, waarop je altijd de meest recente honoraria kunt vinden. De honoraria vanaf 01/01/2021 vind je hier: tarieven logopedie (RIZIV).

Kinesitherapie

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo én op hun eigen manier. Voor de meeste kinderen gaat dit vanzelf, maar dit is niet altijd zo. Soms is er sprake van een vertraagde of abnormale ontwikkeling.

Psychomotorische therapie kan deze kinderen een extra duwtje in de rug geven, om deze vertraging in te halen of de moeilijkheden te beperken. Psychomotoriek omvat het samenspel tussen het denken (psyche) en het bewegen (motoriek). Hierdoor is psychomotoriek gericht op meer dan enkel het motorisch aspect.
Tijdens de therapie wordt bewegen als uitgangspunt genomen om de gehele ontwikkeling van het kind te bevorderen. Door het uitvoeren van bewegingsopdrachten beleeft het kind een positieve ervaring. Hierdoor krijgt het kind een beter zelfbeeld, een hoger zelfvertrouwen en leert het omgaan met tegenslagen of dingen die moeilijk gaan.

Kinderen met psychomotorische moeilijkheden kunnen terecht in onze praktijk. Psychomotoriek kan focussen op meerdere domeinen en doelstellingen:

 • Fijn motorische vaardigheden: knippen, kleuren, veters strikken, kralen rijgen,…
 • Grof motorische vaardigheden: coördinatie, evenwicht, springen, tuimelen,…
 • Oog-hand coördinatie: gooien en vangen met pittenzakjes, ballen,…
 • Schrijfmotoriek: pengreep en schrijfhouding, vloeiend schrijven, lettervorming,…
 • Lateralisatie ontwikkeling
 • Lichaamsschema en lichaamsbesef
 • Visuele perceptie en ruimtelijk inzicht
 • Zelfvertrouwen, zelfbeeld en stress

We bieden geen kinesitherapie aan voor volwassenen.

Kinesitherapie dient voorgeschreven te worden door een arts. Elk kalenderjaar heeft een kind recht maximum 18 sessies kinesitherapie, die grotendeels worden terugbetaald door de mutualiteit. 

De begeleiding is vaak 30 minuten, minstens één keer per week. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Voor je eerste afspraak breng je volgende zaken mee:

 • Voorschrift van de dokter
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Kids-ID of identiteitskaart van het kind
 • Eventueel verslagen van vorig onderzoek, schriftjes van school,…

Na een intakegesprek en kinesitherapeutisch onderzoek, bespreken we de resultaten. We stellen samen een behandelplan op zodat we doelgericht kunnen werken aan de moeilijkheden.

Indien uit het kinesitherapeutisch onderzoek blijkt dat er nood is aan meer dan 18 sessies, kan in sommige gevallen door een kinderarts worden voorgeschreven.

Geconventioneerde kinesist, laatst gewijzigd 1 juli 2021.

Consultatief onderzoek per half uur
Honorarium*: €22,26
Remgeld**: €6,25 (Verhoogde tegemoetkoming: €2,5)

Schriftelijk verslag fb-pathologie
Honorarium: €30,65
Remgeld: €0,-

Opstarten dossier
Honorarium: €6,50
Remgeld: €0,-

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

We raadpleegden de website van het RIZIV, waarop je altijd de meest recente honoraria kunt vinden. De honoraria vanaf 01/07/2021 vind je hier: Tarieven kinesitherapie juli 2021 (RIZIV).

Geconventioneerde kinesist, laatst gewijzigd 1 juli 2021.

Courante pathologie sessie 1 t/m 9
Honorarium*: €26,-
Remgeld**: €6,25 (Verhoogde tegemoetkoming: €2,5)

Courante pathologie sessie 10 t/m 18
Honorarium: €22,26
Remgeld: €6,25 (Verhoogde tegemoetkoming: €2,5)

Fa- of Fb-pathologie (60 sessies/jaar)
Honorarium: €25,-
Remgeld: €5,50 (Verhoogde tegemoetkoming: €2,-)

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

Voor logopedie buiten de praktijk factureren wij €0,30 per kilometer (minimumbedrag €2,-). Dit wordt niet terugbetaald.

We raadpleegden de website van het RIZIV, waarop je altijd de meest recente honoraria kunt vinden. De honoraria vanaf 01/07/2021 vind je hier: Tarieven kinesitherapie juli 2021 (RIZIV)

×