Onderzoek

Alle onderzoeken in onze praktijk in Diest worden steeds uitgevoerd door een gespecialiseerde therapeut. We bieden:

 • psychodiagnostisch onderzoek
 • logopedisch onderzoek
 • kinesitherapeutisch onderzoek

Onze psychologen staan in voor psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en volwassenen (IQ-test, aandacht-, concentratie-, sociaal-emotioneel onderzoek). Een afspraak voor deze testen kan online geboekt worden op vrijdagen en zaterdagen.  

Kom je liever op een andere dag of ander moment? Of maak je graag een afspraak bij een logopedist of kinesist? Neem dan contact op.

Intelligentie-onderzoek (IQ-test)

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor een intelligentie-onderzoek (IQ-test). Wil je graag de algemene cognitieve capaciteiten van jezelf of je kind in kaart brengen? Of heb je een intelligentie-onderzoek nodig voor een taalaanvraag bij een logopedist? Dan kun je bij ons terecht voor: 

 • een verbale intelligentietest (vb. WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL, WAIS-IV-NL) 
 • een non-verbale intelligentietest (vb. WNV-NL, SON-R, Raven’s Progressive Matrices).

Aandacht- & concentratie en sociaal-emotioneel onderzoek

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor een aandacht-/concentratie en sociaal-emotioneel onderzoek. Ben je als ouder of opvoeder bezorgd over je kind? Wil je meer te weten komen over de gedragingen van je kind? Of heb je als volwassene vragen over jezelf? Dan kun je bij ons terecht voor:

 • Een aandacht- & concentratie-onderzoek
 • Een sociaal-emotioneel onderzoek
 • Steeds met handelingsgericht advies na het onderzoek.

Onze psychologen richten zich vooral op handelingsgerichte adviezen.  Indien nodig kan op basis van het onderzoek een psychiater de volgende stappen zetten. Voor het stellen van een diagnose raden we telkens aan om via meerdere disciplines te werken en een uitgebreid beeld te verkrijgen over thuis- en schoolcontext. Verdere opvolging binnen onze praktijk door een psycholoog of orthopedagoog is steeds mogelijk.

Ben je op zoek naar een combinatie van bovenstaande onderzoeken? Of weet je niet goed welke onderzoeken aangewezen zijn? Dan helpen we je hier graag mee verder.

Afspraak 1: Intakegesprek

Bij de meeste onderzoeken vindt intakegesprek plaats met het individu (volwassene) of de ouders/voogd (kind). 
Bij een vraag voor een IQ-test in het kader van een taalaanvraag voor logopedie, is deze stap niet altijd nodig. 

Hiervoor wordt het normale uurtarief van de therapeut gevraagd.

Afspraak 2: Onderzoekmoment + Afspraak 3: Verslag en nabespreking

Een onderzoek omvat altijd: 

 • Een onderzoekmoment.  Afhankelijk van de leeftijd duurt de afname tussen 60 min en 2u30.
 • Een verslag van de onderzoeker / attest voor de mutualiteit
 • Een nabespreking waarin het verslag wordt toegelicht en meegegeven/doorgestuurd en beknopt handelingsgericht advies wordt gegeven

Het basistarief voor een onderzoek is €255 (IQ OF aandacht-concentratie OF sociaal-emotioneel).

Bij een uitgebreider onderzoek of aanvullend advies, begeleiding, schooloverleg, thuis-/klasobservatie, … wordt het normale uurtarief van de betreffende therapeut gevraagd.

Intelligentie-onderzoek (verbaal/non-verbaal)

 • Afhankelijk van de leeftijd duurt de afname tussen 60 min en 2u30
 • Inclusief een verslag en nabespreking.
 • Totaalprijs €255,- 

Psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie-onderzoek, aandacht-/concentratieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek.

Af en toe voorzien mutualiteiten een vorm van terugbetaling voor onderzoek door een psycholoog. Dit kan u meestal op de website terugvinden onder terugbetaling psychotherapie. U kan dit formulier meebrengen en laten ondertekenen. 

×