Kinesitherapie

Pyschomotoriek

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo én op hun eigen manier. Voor de meeste kinderen gaat dit vanzelf, maar dit is niet altijd zo. Soms is er sprake van een vertraagde of abnormale ontwikkeling.

Psychomotorische therapie kan deze kinderen een extra duwtje in de rug geven, om deze vertraging in te halen of de moeilijkheden te beperken. Psychomotoriek omvat het samenspel tussen het denken (psyche) en het bewegen (motoriek). Hierdoor is psychomotoriek gericht op meer dan enkel het motorische aspect.
Tijdens de therapie wordt bewegen als uitgangspunt genomen om de gehele ontwikkeling van het kind te bevorderen. Door het uitvoeren van bewegingsopdrachten beleeft het kind een positieve ervaring. Hierdoor krijgt het kind een beter zelfbeeld, een hoger zelfvertrouwen en leert het omgaan met tegenslagen of dingen die moeilijk gaan.

Kinesitherapie voor baby’s, kinderen en jongeren

Baby’s, kinderen en jongeren kunnen terecht in onze praktijk voor kinesitherapie. De focus kan liggen op meerdere domeinen en doelstellingen:

 • Motorische ontwikkeling bij baby’s: onder andere ondersteuning bij voorkeurshouding, afvlakking hoofd, leren rollen, zitten, kruipen, reiken en grijpen, transfers tussen houdingen, … 
 • Fijn motorische vaardigheden: knippen, kleuren, veters strikken, kralen rijgen,…
 • Grof motorische vaardigheden: coördinatie, evenwicht, springen, tuimelen,…
 • Oog-hand coördinatie: gooien en vangen met pittenzakjes, ballen,…
 • Schrijfmotoriek: pengreep en schrijfhouding, vloeiend schrijven, lettervorming,…
 • Lateralisatie ontwikkeling
 • Lichaamsschema en lichaamsbesef
 • Visuele perceptie en ruimtelijk inzicht
 • Musculoskeletale klachten: tiplopen, gewrichtspijn, nek- of rugklachten, klachten na een breuk of val, groeipijnen,…

Kinesitherapie voor mama’s (to be)

We bieden perinatale kinesitherapie aan voor vrouwen. Een goede postnatale periode begint bij een goede voorbereiding tijdens de prenatale periode! Je kan reeds tijdens de zwangerschap bij ons terecht om je lichaam voor te bereiden op het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Dit is belangrijk aangezien je lichaam heel wat veranderingen doormaakt. 

We bieden de volgende begeleiding tijdens de zwangerschap:

 • Educatie rond werking bekkenbodem en houding, bewustwording van het zwangere lichaam
 • Bekkenbodemspieroefeningen, ademhalingsoefeningen en stretching
 • Zwangerschapsmeditatie en -massage
 • Houdingen met de bal
 • Pershoudingen en perstechnieken
 • Houdingen met de partner

Heb je na je zwangerschap je kindje mogen ontmoeten, dan is het tijd voor je lichaam om te herstellen. Een bevalling is net als topsport! Bekkenbodemspieroefeningen mogen reeds meteen na de bevalling uitgevoerd worden, en zijn erg belangrijk om ongemakken zoals urineverlies te voorkomen. Dit kan voorkomen bij zowel een vaginale bevalling als een keizersnede. Na enkele weken komen ook andere oefeningen aan bod, en ben je niet alleen een nieuwe mama maar ook een fitte mama!

Meestal biedt je mutualiteit een financiële tussenkomst voor logopedie. Informeer bij je arts, logopedist of mutualiteit of je recht hebt op terugbetaling.

Voor je eerste afspraak breng je volgende zaken mee:

 • Voorschrift van de dokter (‘Logopedisch bilan voor…’). 
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Eventueel verslagen van voorgaand onderzoek, informatie van school of ziekenhuis,…

Na een intakegesprek en logopedisch onderzoek, bespreken we de resultaten. We stellen samen een behandelplan op zodat we doelgericht kunnen werken. Met het logopedisch verslag haal je een tweede voorschrift bij een specialist. Nadien sturen we de nodige documenten naar de mutualiteit en kan de begeleiding starten. 

De begeleiding is vaak 30 minuten, meestal twee keer per week. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Gedeconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 januari 2023.

Eerste onderzoek per half uur
Honorarium*: €43,84
Remgeld**: €14,84 (Verhoogde tegemoetkoming: €3,-)

Evolutieonderzoek per uur
Honorarium: €72,23
Remgeld: €31,73 (Verhoogde tegemoetkoming: €4,50)

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

Je hebt alleen recht op terugbetaling van het onderzoek, als je in aanmerking komt voor de verplichte verzekering én de logopedische begeleiding onmiddellijk opstart. Een onderzoek zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

Je hebt alleen recht op terugbetaling van het onderzoek, als je in aanmerking komt voor de verplichte verzekering én de logopedische begeleiding onmiddellijk opstart. Een onderzoek zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

Gedeconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 januari 2023.

30 min logopedie op school/in de praktijk/thuis
Honorarium: €36,12
Remgeld: €10,76 (Verhoogde tegemoetkoming: €2,-)

60 min logopedie in de praktijk/thuis
Honorarium: €72,52
Remgeld: €21,54(Verhoogde tegemoetkoming: €4,50)

Prestaties zonder terugbetaling
– Overleg met school, CLB,…: normale tarief.
– Afwezig zonder afbellen (minder dan 24u van tevoren): €25,-
– Verplaatsingen 0,35 per kilometer (minimumbedrag €2,-). 

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

Indien je terugbetaling kunt krijgen via de verplichte verzekering, worden bovenstaande tarieven gehanteerd. De terugbetaling via de aanvullende verzekering verschilt per mutualiteit (bedrag en aantal sessies). Informeer hiervoor bij je mutualiteit of logopedist. Begeleiding zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

 • Het eerste onderzoek bij de logopedist kost tussen de €15 en €75 
 • Logopedische begeleiding (doorgaans 2x 30 minuten) kost tussen de €4 en €22,- per week.
×