Orthopedagoog

Begeleiding van een orthopedagoog in Diest voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. 
Door Tine.

Orthopedagogische begeleiding

Praktijk Contact biedt (ortho)pedagogische begeleiding aan kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. Onze orthopedagoog werkt rond verschillende thema’s m.b.t.  sociaal-emotioneel welbevinden, zoals faalangst, assertiviteit, zelfvertrouwen en emoties. Hierbij krijgen ouders en leerkrachten handvatten om het kind in deze groei te ondersteunen. Tijdens een gesprek kun je als ouder opvoedingsvragen voorleggen en je bezorgdheden delen, bijvoorbeeld rond het gedrag van je kind. 

Sociaal-emotionele ondersteuning

Heb je het gevoel dat je kind extra sociaal-emotionele ondersteuning kan gebruiken? Misschien heeft je kind fysieke klachten na een schooldag of stresssituaties? Misschien gedraagt je kind zich anders op school dan thuis, is het begrijpen of uiten van emoties moeilijk, of heeft hij/zij het moeilijk om sociale aansluiting te vinden?

Er kunnen zich allerlei zaken voordoen waardoor jij je als ouder ongerust maakt over het mentale welzijn van je kind.  Daarom willen we er graag zijn om je kind te ondersteunen in onder andere:

  • zelfvertrouwen (verminderen faalangst),
  • weerbaarheid & veerkracht,
  • assertiviteit,
  • welbevinden & het beter in hun vel zitten,
  • emoties begrijpen en reguleren,
  • omgaan met conflicten of sociale relaties, etc.

Misschien zijn er nog andere zaken waaraan je denkt en waar je je kind bij wil ondersteunen. Aarzel niet om ons te contacteren, dan bekijken we samen wat we voor jou en je kind kunnen betekenen.

welbevinden faalangst

Individuele begeleiding, klasobservatie, overleg met derden (vb. school), …
Begeleiding binnen de conventie is gratis. Buiten de conventie bedraagt het honorarium: €65,- per uur

Verplaatsingsvergoeding
€0,33, per km + €5,- per begonnen kwartier reistijd (heen & terug)

Binnen de conventie is begegeleiding gratis voor kinderen en jongeren tot 23 jaar (voor een beperkt aantal sessies).
Buiten de conventie bieden sommige mutualiteiten een vorm van terugbetaling. Dit kan u meestal op de website terugvinden onder terugbetaling orthopedagoog. U kan dit formulier meebrengen en laten ondertekenen. Hoeveel sessies terugbetaald worden is afhankelijk van uw mutualiteit.

×