Logopedie

Logopedie in Diest voor kinderen en volwassenen
Bij logopedisten Els, Lucie & Sandra

Logopedie voor kinderen

Ben je door de school of het CLB doorgestuurd naar een logopedist? Merk je dat de lat op school erg hoog ligt, ben je bezorgd over de inspanningen die je kind moet doen of de frustraties die ontstaan? Je bent niet alleen. Steeds meer ouders doen beroep op een logopedist. Minder goede schoolresultaten kunnen een aanleiding zijn om contact op te nemen, maar logopedie kan ook om andere redenen aangewezen zijn.

In onze praktijk kunnen kinderen bij ons terecht voor begeleiding bij:

 • Lezen, spelling en rekenen
 • Taal en articulatie
 • OMFT (oro-myofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten)
 • Stem of keelklachten

We hebben ervaring met kinderen met concentratie-/ gedragsmoeilijkheden, autisme, een meertalige achtergrond, faalangst en hoogbegaafdheid. We bieden momenteel geen stottertherapie aan.

Logopedie kinderen

Logopedie voor volwassenen

Ben jij (of is je partner) doorgestuurd door een specialist om logopedie te volgen? In onze praktijk kunnen volwassenen bij ons terecht voor begeleiding bij:

 • Stem en keelklachten (ook manuele facilitatie van de larynx)
 • OMFT (oromyofunctionele therapie in het kader van een orthodontische behandeling)
 • Slikproblemen (dysfagie)
 • Neurogene taal- en spraakstoornissen (vb. afasie, dysartrie, spraakapraxie)
 • Degeneratieve problematieken (ALS, Parkinson, …)
 • Begeleiding na hoofd-/halschirurgie
 • Uitspraak optimaliseren (bijvoorbeeld bij anderstaligen of beroepssprekers)

Huisbezoeken zijn mogelijk in overleg. We bieden momenteel geen stottertherapie aan.

Meestal biedt je mutualiteit een financiële tussenkomst voor logopedie. Informeer bij je arts, logopedist of mutualiteit of je recht hebt op terugbetaling.

Voor je eerste afspraak breng je volgende zaken mee:

 • Voorschrift van de dokter (‘Logopedisch bilan voor…’). 
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Eventueel verslagen van voorgaand onderzoek, informatie van school of ziekenhuis,…

Na een intakegesprek en logopedisch onderzoek, bespreken we de resultaten. We stellen samen een behandelplan op zodat we doelgericht kunnen werken. Met het logopedisch verslag haal je een tweede voorschrift bij een specialist. Nadien sturen we de nodige documenten naar de mutualiteit en kan de begeleiding starten. 

De begeleiding is vaak 30 minuten, meestal twee keer per week. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Gedeconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 januari 2024.

Eerste onderzoek per half uur
Honorarium*: €50,-
Remgeld**: €14,75 (Verhoogde tegemoetkoming: €3,-)

Een eerste onderzoek kost (met terugbetaling) maximaal €75,- (incl. intakegesprek, onderzoek, verslag en contactname externen indien aangewezen). 

Evolutieonderzoek per uur
Honorarium: €77,-
Remgeld: €29,5 (Verhoogde tegemoetkoming: €4,50)

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

Je hebt alleen recht op terugbetaling van het onderzoek, als je in aanmerking komt voor de verplichte verzekering én de logopedische begeleiding onmiddellijk opstart. Een onderzoek zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

Je hebt alleen recht op terugbetaling van het onderzoek, als je in aanmerking komt voor de verplichte verzekering én de logopedische begeleiding onmiddellijk opstart. Een onderzoek zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

Gedeconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 januari 2024.

30 min logopedie op school/in de praktijk/thuis
Honorarium: €38,5
Remgeld: €7,86 (Verhoogde tegemoetkoming: €2,-)

60 min logopedie in de praktijk/thuis
Honorarium: €77
Remgeld: €15,72 (Verhoogde tegemoetkoming: €4,50)

Prestaties zonder terugbetaling
– Overleg met school, CLB,…: normale tarief.
– Afwezig zonder afbellen (minder dan 24u van tevoren): €30,-
– Verplaatsingen 0,35 per kilometer (minimumbedrag €2,-). 

* Honorarium = het volledige bedrag
** Remgeld = deel dat je zelf betaalt. De rest betaalt de mutualiteit.

Indien je terugbetaling kunt krijgen via de verplichte verzekering, worden bovenstaande tarieven gehanteerd. De terugbetaling via de aanvullende verzekering verschilt per mutualiteit (bedrag en aantal sessies). Informeer hiervoor bij je mutualiteit of logopedist. Begeleiding zonder terugbetaling is ook mogelijk: dan betaal je het honorarium.

 • Het eerste onderzoek bij de logopedist kost maximaal €75,- (incl. intakegesprek, onderzoek, verslag en contactname externen)
 • Logopedische begeleiding (doorgaans 2x 30 minuten) kost tussen de €4,- en €15,72 per week.
Let op! Bovenstaande tarieven gelden enkel met terugbetaling via de verplichte verzekering.
Zonder terugbetaling is onderzoek en therapie ook mogelijk. Dan betaalt u het honorarium.
×