Minder schooluren door COVID-19

Mag jouw kind momenteel niet (of weinig) naar school? Merk je dat je kind meer (specifieke) begeleiding nodig heeft? Wil je een achterstand voorkomen? Misschien kunnen wij jou en je kind verder helpen. We hebben hier geen uitgestippeld traject voor, dus werken voor iedereen een aangepast plan uit. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. 

 

Logopedie voor kinderen

TAAL
STEM
LEZEN
AUTISME
REKENEN
SPELLING
FAALANGST
ARTICULATIE
ORTHODONTIE
CONCENTRATIE
MEERTALIGHEID
HOOGBEGAAFDHEID
Sandra Delbeek
Praktijkcoördinator
INFORMATIE VOOR OUDERS: LOGOPEDIE BIJ LEERPROBLEMEN
Mijn kind heeft logopedie nodig

Ben je door de school of het CLB doorgestuurd naar een logopedist? Heb je vragen over de schoolresultaten van je kind? Merk je dat de lat op school erg hoog ligt, ben je bezorgd over de inspanningen die je kind moet doen of de frustraties die ontstaan? Je bent niet alleen.

De realiteit in 2020
Steeds meer ouders doen beroep op een logopedist. Soms is dit uit eigen beweging, maar heel vaak neemt de school initiatief om ouders door te sturen. Regelmatig hoor ik van ouders dat dit advies uit de lucht kwam vallen. Vaak weten ze dat hun kind geen hoogvlieger is op vlak van lezen, rekenen of taal, maar logopedie, is dat nu echt nodig?

‘Ik dacht niet dat mijn kind leerproblemen had’.

Het beste voor mijn kind
Logischerwijs richt je je eerst tot je omgeving. Na rond te vragen bij familie, vrienden en andere ouders, blijkt logopedie niet zo ongewoon te zijn. Je bent het misschien niet volledig met de school eens, maar natuurlijk wil je wel het beste voor je kind. Wat kan een logopedist doen?

Naar een logopedist
Allereerst zal een logopedist luisteren. Minder goede schoolresultaten kunnen een aanleiding zijn om contact op te nemen, maar cijfers zeggen niet altijd alles. Jouw bevindingen als ouder zijn voor een logopedist van grote waarde. Naast een gesprek met ouders en kind doen we vaak aanvullend onderzoek. We leggen alle gegevens samen zodat we je zo goed mogelijk kunnen informeren en adviseren.

Duidelijkheid
Ik merk vaak dat ouders opgelucht zijn als ze gehoord worden en er meer duidelijkheid is. Meer duidelijkheid over de moeilijkheden die je kind ervaart, maar vooral meer duidelijkheid over wat we kunnen doén om je kind te helpen. Ook voor een kind kan het een verademing zijn om begrepen en geholpen te worden. Blijf dus niet alleen te zitten met zorgen en vragen, raadpleeg een logopedist.

Andere zorgen of vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

× Neem contact op.