Logopedie tarieven

Elke geconventioneerde logopedist hanteert dezelfde tarieven, die worden bepaald door het RIZIV. Hoe veel je zelf betaalt hangt af van of je recht hebt op terugbetaling door je mutualiteit. Informeer bij je arts, mutualiteit of logopedist naar de mogelijkheden. Om terugbetaling te krijgen moet je altijd eerst een aanvraag doen bij de mutualiteit in samenwerking met een arts en logopedist. 

Hier vind je meer informatie over een aanvraag voor logopediede tarieven voor logopedisch onderzoek en logopedische begeleiding, uitleg over de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering.

Meer vragen? 
Klik op aanmelden en vul het contactformulier in. We helpen je zo spoedig mogelijk verder. 

Aanvraag logopedie

Meestal biedt je mutualiteit een financiële tussenkomst voor logopedie. Dit kan via de verplichte verzekering of via de aanvullende verzekering. Informeer bij je arts, logopedist of mutualiteit of je mogelijk recht hebt op terugbetaling.

Doorgaans verloopt een aanvraag als volgt:

  1. Eerste voorschrift van de arts
  2. Onderzoek door logopedist. Logopedist maakt een verslag (=logopedisch bilan).
  3. Tweede voorschrift van de arts. Je hebt het verslag van de logopedist nodig.
  4. Aanvraag indienen bij mutualiteit (2 voorschriften + verslag + aanvraagformulier). Start logopedie.
  5. Goedkeuring mutualiteit. Terugbetaling vanaf datum 2e voorschrift.

Niet alle artsen mogen logopedie voorschrijven. Contacteer je logopedist om je te laten informeren. In de meeste gevallen mag het eerste voorschrift opgesteld worden door de huisarts.

Logopedisch onderzoek

Geconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 augustus 2020.

 Honorarium
De logopedist vraagt:
Met terugbetaling
Je betaalt zelf (remgeld):
Eerste onderzoek
per half uur
 €32,83 €7,50
(Verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je €3,-)
Evolutieonderzoek
per uur
€46,80 €11,-
(Verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je €4,50)

Je hebt alleen recht op terugbetaling van het onderzoek, als je in aanmerking komt voor de verplichte verzekering én logopedische begeleiding onmiddellijk opstart. Onderzoek zonder terugbetaling is ook mogelijk. Daarvoor worden dezelfde tarieven gehanteerd.

We raadpleegden de website van het RIZIV, waarop je altijd de meest recente honoraria kunt vinden. De honoraria vanaf 01/08/2020 vind je hier: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20200801.pdf

Logopedische begeleiding

Geconventioneerde logopedist, laatst gewijzigd 1 augustus 2020.
 
 Honorarium
De logopedist vraagt:
Met terugbetaling
Je betaalt zelf (remgeld):
30 min logopedie
in de praktijk/thuis
€26,50€5,50
(Verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je €2,-)
30 min logopedie
op school
€25,60€5,50
(Verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je €2,-)
60 min logopedie
in de praktijk/thuis
€53,22€11,-
(Verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je €4,50)

Indien je terugbetaling kunt krijgen via de verplichte verzekering, worden bovenstaande tarieven gehanteerd. De terugbetaling via de aanvullende verzekering (bedrag en aantal sessies) verschilt per mutualiteit. Informeer hiervoor bij je mutualiteit of bij je logopedist. Begeleiding zonder terugbetaling is ook mogelijk. Dezelfde tarieven zijn dan van toepassing.

Voor logopedie buiten de praktijk factureren wij €0,30 per kilometer (minimumbedrag €2,-). Dit wordt niet terugbetaald.

We raadpleegden de website van het RIZIV, waarop je altijd de meest recente honoraria kunt vinden. De honoraria vanaf 01/08/2020 vind je hier: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_logopedisten_20200801.pdf

Verplichte, aanvullende en extra verzekering

Terugbetaling voor logopedie gebeurt via de verplichte verzekering of via de aanvullende verzekering bij de mutualiteit. Soms is verhoogde terugbetaling mogelijk via een extra verzekering.

De verplichte verzekering is bij iedere mutualiteit hetzelfde. Het RIZIV bepaalt de voorwaarden waaraan iedere aanvraag moet voldoen, het aantal sessies en de financiële tegemoetkoming. De adviserende geneesheer van de mutualiteit beoordeelt of de aanvraag voor logopedie voldoet aan deze voorwaarden. 

Als je geen recht hebt op een tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering, kun je beroep doen op de aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering is samengesteld door de mutualiteit zelf. Alle betalende leden kunnen hier gebruik van maken. De voorwaarden, het aantal sessies en de tussenkomst verschilt per mutualiteit. Meer informatie over de aanvullende verzekering kun je vinden op de website van jouw mutualiteit. 

Bij sommige mutualiteiten kun je een extra verzekering afsluiten waardoor je een hogere tegemoetkoming krijgt van ambulante kosten, waaronder logopedie. Als je dit niet in het verleden al hebt afgesloten bij je mutualiteit, dan heb je hier geen recht op. Sommige andere verzekeringen bieden een extra vergoeding voor ziekenhuis- of revalidatiekosten. Contacteer hiervoor je verzekeringsmakelaar.

× Neem contact op.